Merkki- ja standaariohjesääntö

 

  1. Piirin merkit ovat hopeinen ja kultainen ansiomerkki.

 

  1. Hopeisen ansiomerkin piirin hallitus voi myöntää henkilölle, joka on ansiokkaasti osallistunut toimintaan piirin hyväksi tai henkilölle, jonka piirin hallitus muuten katsoo toimineen ansioituneesti piirin päämäärien hyväksi.

Hopeisen ansiomerkin myöntämistä voivat kirjallisesti esittää piirin jäsenet. Myös lapsille ja nuorille voidaan myöntää anomuksesta hopeinen ansiomerkki.

Hopeisen ansiomerkin perusteena voi olla erityisen ansioitunut jasitoutunut toiminta yhdistyksen hyväksi, positiivisen ilmapiirin luominen ja toisten tukeminen sekä toiminta yhdistyksen hallinnossa.

Jäsenyhdistys voi anoa jäsenilleen vuodessa korkeintaan kolme (3) hopeista ansiomerkkiä/yhdistys.

Piirin hallitus voi myöntää hopeisen ansiomerkin myös ilman esitystä.

Ansiomerkin saajan tulee olla piirin jäsen.

 

  1. Kultaisen ansiomerkin piirin hallitus voi myöntää henkilölle, joka pitemmän ajan on erityisen ansiokkaasti ottanut osaa piirin toimintaan tai henkilölle, joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt piirin pyrkimyksiä.

Kultaisen ansiomerkin myöntämistä voivat kirjallisesti esittää piirin jäsenyhdistykset. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen edellyttää, että ao. henkilölle on myönnetty jo aiemmin piirin hopeinen ansiomerkki. Piirin hallitus voi myöntää kultaisen ansiomerkin myös ilman esitystä.

Ansiomerkin saajan tulee olla piirin jäsen.

 

  1. Edellä mainittujen ansiomerkkien lisäksi on piirin standaari, jonka piirin hallitus voi myöntää kunnianosoituksena jäsenyhdistykselle tunnustuksena toiminnasta piirin päämäärien hyväksi. Piirin hallitus voi myöntää standaarin jäsenyhdistyksen anomuksesta myös yksityiselle henkilölle tunnustuksena erityisen ansiokkaasta toiminnasta piirin päämäärien hyväksi.

 

Muut ohjeet

  1. Piirin hallitus pitää luetteloa merkeistä ja standaareista.

    6. Kadonneen merkin tilalle voidaan piirin hallitukselta lunastaa
        uusi merkki.